top of page

Legekonsultasjon med behandling


Service Description

Legekonsultasjon med behandling er en medisinsk avtale der Du møter en lege på Best Beauty Klinikk for å diskutere skjønnhetsproblemene, få en diagnose og deretter motta behandling for den identifiserte skjønnhetstilstanden. Behandlingen kan omfatte medisiner, prosedyrer, eller andre terapier som er nødvendige for å lindre symptomer, fremme helbredelse eller forbedre din helse.

  • 30 min

Contact Details

  • Best Beauty Klinikk

    Best Beauty Klinikk, Fjøsangerveien 51, Bergen, Norge

    +4745818139

    bbk@bestbeautyklinikk.no


Cancellation Policy

For å avbestille eller ombestille, vennligst kontakt oss minst 24 timer før timen. Vi minner om at avbestilling må skje minimum 24 timer før timen. Å ikke møtt opp til time eller avbestille mindre enn 24 timer, medfører faktura på 1000 kr. Avbestilling innen 24 timer grunnet akutt sykdom / graviditet... må bekreftes med dokumentasjon fra lege/ fastlege.

bottom of page