top of page

Fotsvette Behandling


Service Description

Injeksjoner av botulinumtoksin i føttene, som blokkerer nerveimpulser til svettekjertlene og reduserer svetteproduksjonen effektivt i flere måneder.

  • 1 h
  • 8 799 norske kroner

Contact Details

  • Best Beauty Klinikk

    Best Beauty Klinikk, Fjøsangerveien 51, Bergen, Norge

    +4745818139

    bbk@bestbeautyklinikk.no


Cancellation Policy

For å avbestille eller ombestille, vennligst kontakt oss minst 24 timer før timen. Vi minner om at avbestilling må skje minimum 24 timer før timen. Å ikke møtt opp til time eller avbestille mindre enn 24 timer, medfører faktura på 1000 kr. Avbestilling innen 24 timer grunnet akutt sykdom / graviditet... må bekreftes med dokumentasjon fra lege/ fastlege.

bottom of page