top of page

Legekonsultasjon uten behandling


Service Description

En konsultasjon uten behandling med lege på Best Beauty Klinikk er en medisinsk avtale der Du møter en av våre leger i Klinikken for å diskutere problemstillingene og evt få en nøyaktig diagnose, rådføre deg om behandlinger vi har som er effektive for de problemstillingene du har. I slike konsultasjoner blir det ingen medisinsk behandling gitt; i stedet fokuseres på å vurdere, gi informasjon, og utvikle en plan for videre oppfølging eller estetiske behandling om nødvendig.

  • 30 min
  • 500 norske kroner

Contact Details

  • Best Beauty Klinikk

    Best Beauty Klinikk, Fjøsangerveien 51, Bergen, Norge

    +4745818139

    bbk@bestbeautyklinikk.no


Cancellation Policy

For å avbestille eller ombestille, vennligst kontakt oss minst 24 timer før timen. Vi minner om at avbestilling må skje minimum 24 timer før timen. Å ikke møtt opp til time eller avbestille mindre enn 24 timer, medfører faktura på 1000 kr. Avbestilling innen 24 timer grunnet akutt sykdom / graviditet... må bekreftes med dokumentasjon fra lege/ fastlege.

bottom of page