top of page

Gummy-Smile behandling


Service Description

Smile balansering innebærer injeksjon av medikament i overleppe for å redusere muskelaktiviteten og begrense synligheten av tannkjøttet (gummy smile) når man smiler, for å ha et mer balansert smil.

  • 40 min
  • 1 899 norske kroner

Contact Details

  • Best Beauty Klinikk

    Best Beauty Klinikk, Fjøsangerveien 51, Bergen, Norge

    +4745818139

    bbk@bestbeautyklinikk.no


Cancellation Policy

For å avbestille eller ombestille, vennligst kontakt oss minst 24 timer før timen. Vi minner om at avbestilling må skje minimum 24 timer før timen. Å ikke møtt opp til time eller avbestille mindre enn 24 timer, medfører faktura på 1000 kr. Avbestilling innen 24 timer grunnet akutt sykdom / graviditet... må bekreftes med dokumentasjon fra lege/ fastlege.

bottom of page